0964.737.266 / 0971.868.571

Marshell

Gửi thông tin liên hệ

Marshell

Địa chỉ: Số 585 Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0964.737.266 / 0971.868.571

Hotline: 0912.127.535

Fax:

Email: marshell@gmail.com

Website: http://marshell.vn/

0912.127.535